Metodika


Převzato z www.horosvaz.cz

Rubrika obsahuje informační a výukové materiály, které jsou určené ke vzdělávání členů ČHS, instruktorů ČHS i laické veřejnosti.

Materiály byly vytvořeny členy Metodické, Lékařské a Bezpečnostní komise a jsou zároveň doporučeními, jak postupovat v dané situaci. Materiály jsou vytvořeny podle nejnovějších doporučení odborných společností a jsou pravidelně aktualizovány.

1. pomoc

(materiály byly vytvořeny v roce 2011 s podporou spol. Tilak, a.s.)

Doporučení Lékařské komise

Ostatní materiály